Interventies in het
uitgaansleven

Acties

 1. Wat en Wie?

  Deze activiteit bestaat uit interventies in diverse uitgaanslocaties om mensen te informeren over risicobeperking. Het team is samengesteld uit professionals en vrijwilligers. Het betrekken van vrijwilligers stimuleert het leggen van contact en uitwisseling met het publiek.

 2. Waar ?

  We zijn actief op festivals, concerten, op legale en illegale feesten afhankelijk van de risico's die er genomen worden. Elke interventie wordt vooraf besproken met de organisator om hun akkoord te verkrijgen en onze werking uit te leggen.

 3. Waarom ?

  Het doel is het publiek te ondersteunen en sensibiliseren met betrekking tot de risico's die ze nemen.

Online
interventies

Acties

 1. Definitie

  Met de komst van de sociale netwerken, hebben meerdere studies een groter gebruik van internet aangetoond. De jongere generaties zijn hiervan de grootste gebruikers. Daarbij vergemakkelijkt wat drugs betreft het internet de anonieme toegang tot informatie. Het is een bevoorrechte plaats en vlot toegankelijk om info te zoeken over illegaal of onconventioneel gedrag, zoals het aankopen van drugs. Hiernaast is het aanbod van info en advies online aanzienlijk gegroeid.
  Tegenwoordig is iedereen in staat om online te converseren met een gespecialiseerde hulpverlener, een literatuurstudie uit te voeren of zich te uiten binnen een peer groep zonder het huis te verlaten. Men weet echter niet steeds hoe wetenschappelijk correcte info te onderscheiden van ideologische propaganda.

 2. Doelstellingen

  We kunnen echter op websites vragen naar hulp vinden afkomstig van personen die er niet in slagen valabele informatie te vinden. Deze vorm van fora baseren zich dikwijls niet op enige wetenschappelijke basis.
  Vandaar de nood om nieuwe interventie-manieren te ontwikkelen om deze personen te bereiken, maar ook om een contact tot stand te brengen. Onze methode berust om de methodiek van "outreach", gaan waar de doelgroep zich bevindt ipv af te wachten tot de doelgroep naar je toekomt.
  De peers zullen ondersteunen door objectieve informatie te delen op fora waar mensen spreken over drugs of druggebruik en zullen verwijzen naar correcte informatie en/of platformen waar informatie wordt gedeeld..

 3. E-vrijwilligers

  De peers zullen actief zijn door objectieve informatie te delen op fora waar mensen spreken over drugs of druggebruik en zullen verwijzen naar correcte informatie en/of platformen waar informatie wordt gedeeld. Onze online activiteiten helpen ook onze peers en professionelen/veldwerkers op gebied van NPS of early warning. Onze e-vrijwilligers zullen ondersteund worden door een experten groep die gespecialiseerd is in verschillende domeinen (gezondheidszorg, biologie, preventie, vroeginterventie, …).